Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το OpenAgro απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους, προσφέροντας ένα τεχνολογικό προϊόν που αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.

Το OpenAgro στοχεύει:

  • στη μείωση των απωλειών παραγωγής αγροτικών προϊόντων

  • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των καλλιεργιών

  • στην τόνωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας

  • στην αύξηση της διατροφικής ασφάλειας

Δείτε περισσότερα