Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το OpenAgro απευθύνεται σε αγρότες και γεωπόνους – ειδικούς στην παροχή λύσεων έξυπνης γεωργίας, προσφέροντας ένα τεχνολογικό προϊόν που αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το openAgros είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο:

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το OpenAgros προσφέρει στην αγροτική κοινωνία ένα χρήσιμο τεχνολογικό προϊόν, προκειμένου να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες διαμόρφωσης της καλλιέργειας, αλλά και τις καλλιεργητικές πρακτικές όπως άρδευση, λίπανση, ψεκασμοί για καταπολέμηση ασθενειών.

OPENAGRO

Υψηλή ποιότητα διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ